Zbigniew Gluza o Dziennikach Zygmunta Klukowskiego

W BUKBUK Historia rozmowa Michała Wójcika ze Zbigniewem Gluzą, szefem Fundacji Ośrodka KARTA – wydawcą znakomitych dzienników Zygmunta Klukowskiego.
Autor – lekarz, regionalista, społecznik – w swoich wspomnieniach z lat 1918–59 opisał wnikliwie dzieje Zamojszczyzny, unikając podawania szczegółów życia osobistego. Uważał za swój obowiązek przede wszystkim obiektywne zapisywanie historii. Powstała dzięki temu uniwersalna kronika XX wieku, która utrwala nie tylko wydarzenia lokalne, ale przede wszystkim procesy historyczne: rozwój Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, w tym też panujący wówczas antysemityzm, okupację niemiecką, pacyfikację wsi zamojskich, Holocaust, partyzantkę, wkroczenie Sowietów i nastanie komunizmu.

Zamojszczyzna 1918–1959
Zygmunt Klukowski
Wydawnictwo: Fundacja Ośrodka Karta

Komentarze
PODZIEL SIĘ