W jakich wypadkach wykonuje się sekcję zwłok

fot. nadeslane

Nie każdemu dane jest umrzeć spokojną śmiercią w otoczeniu bliskich. Niekiedy przyczyny i okoliczności zgonu są niejasne, trudne do ustalenia. Konieczna jest wówczas sekcja zwłok. Jakie są prawne i medyczne podstawy do jej przeprowadzenia? Kto wydaje decyzję o przeprowadzeniu sekcji zwłok i czy można się na nią nie zgodzić? Oto prawno-medyczne spojrzenie na tę delikatną kwestię.

Kiedy konieczna jest sekcja zwłok?

Zdarza się, że zanim ciało zmarłego przejmie zakład pogrzebowy, niezbędna jest sekcja zwłok. Przypadki, kiedy jest to konieczne, podaje ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). W akcie tym przewidziane są następując sytuacje, które stanowią przyczynek dla sekcji zwłok: niemożność stwierdzenia jednoznacznie przyczyny zgonu, przesłanki z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 ze zm.). Te dwa przypadki kończą się sekcją zwłok niezależnie od tego, czy zmarły za życia wyraził sprzeciw wobec sekcji.

Dodatkowo sekcja zwłok powinna mieć miejsce, gdy zgon nastąpił do 12 godzin po przyjęciu do szpitala, o ile osoba zmarła nie wyraziła przed śmiercią sprzeciwu lub nie zrobił tego jej ustawowy przedstawiciel.

Na dobrą sprawę sekcja może odbyć się zawsze, o ile lekarz uzna, że są ku temu powody. Jeżeli jednak motywy nie należą do tych wynikających z ustawy, sprzeciw zmarłego lub jego przedstawiciela odbiera lekarzowi możliwość przeprowadzenia sekcji zwłok. Fakt ten wymaga wówczas odnotowania w dokumentacji. Zgoda na sekcję zwłok jest domniemana, więc o ile nie ma sprzeciwu pisemnego lub ustnego przy świadkach, są podstawy do jej przeprowadzenia.

Kto decyduje o przeprowadzeniu sekcji zwłok?

O przeprowadzeniu sekcji decyduje kierownik zakładu opieki zdrowotnej, o ile jest lekarzem. Jeśli nie jest, przeprowadzenie sekcji zwłok zarządza upoważniony przez kierownika lekarz na wniosek lub opinię właściwego ordynatora. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zgon nastąpił wskutek przestępstwa, decyzja o sekcji należy do prokuratora, który powinien być niezwłocznie powiadomiony o takiej ewentualności.

Śmierć bliskiej osoby, zwłaszcza w trudnych okolicznościach, to zawsze bolesne przeżycie. Łatwiej jest przez to przejść, gdy zakład pogrzebowy wywiązuje się ze swoich obowiązków profesjonalnie i z należytym szacunkiem. Zakładem, który staje na wysokości tego niełatwego zadania, jest Zakład Pogrzebowy Witwicka.

Komentarze