XVII Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznani
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznani

30 sierpnia 2015 roku w Buku odbyły się XVII Wojewódzko – Archidiecezjalne Dożynki Wielkopolskie, których gospodarzami byli Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego i Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz Jan Grabkowski – Starosta Poznański i Burmistrz Miasta i Gminy Buk Stanisław Filipiak. 

„Dzisiaj  słowa  szacunku i podziękowania do wszystkich wielkopolskich rolników kieruję z serca Wielkopolski, z gminy o bogatych rolniczych tradycjach i doskonałych wynikach.

Dziękuję Państwu za codzienną pracę i za działania, które wprowadzają nasze rolnictwo na drogę nowoczesności i rozwoju.

Dziękuję za to, że wielkopolskie rolnictwo stało się jednym z najważniejszych czynników rozwoju  gospodarczego  regionu, wzrostu jego konkurencyjności i pozycji w Zjednoczonej Europie” – mówił Marszałek  Marek Woźniak.

Do uczestników i organizatorów regionalnego święta plonów okolicznościowy list skierował Andrzej Duda, Prezydent RP.

Dożynki tradycyjnie zainaugurowało otwarcie Wystawy Rolniczej z udziałem Krzysztofa Grabowskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. O godz. 13.00, święceniem dożynkowych wieńców,  rozpoczęła się msza święta dziękczynna, którą celebrował  Metropolita Poznański.

Po mszy uczestnicy spotkania obejrzeli obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu Łany. Następnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego dzielił się chlebem  wypieczonym z tegorocznych ziaren, otrzymanym  z rąk Starostów Dożynek – Justyny Jóźwiak oraz Andrzeja Bogacza. Tę część zakończyło wręczanie nagród w konkursach na najlepszy wieniec dożynkowy i stoisko dożynkowe. Zwycięzcami w konkursie wieńcowym zostali: Powiat Chodzieski, Powiat Koniński i Powiat Pilski. Nagroda za najlepsze stoisko powędrowała do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

W tegorocznych dożynkach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, m.in. Zofia, Szalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej z Rafałem Grupińskim, Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, samorządowcy z całej Wielkopolski w tym m.in. Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, Aleksandra Wawrzyniak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Buk, radni samorządów  różnego szczebla,  przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, służb mundurowych oraz duchowieństwa.

W części artystycznej wystąpiły: Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa, Kapela Podwórkowa „Junki z Buku” oraz Big Band „Take Eight”.

Ostatni punkt dożynkowego programu to koncert zespołu Enej.

(Anna Parzyńska – Paschke)

Komentarze