BHP z wózkami jezdnymi

Wózki jezdne to nieodłączny element pracy w wielu przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych związanych z logistyką czy magazynowaniem. Nie da się ukryć, że ich obecność pozwala na optymalizację czasu pracy, a także zwiększenie wydajności. Jednakże, tak jak każde inne narzędzie do pracy, wózki jezdne również wymagają przestrzegania pewnych zasad bezpieczeństwa. W niniejszym artykule przyjrzymy się, do czego służą wózki jezdne oraz jakie zasady bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas ich obsługi.

Do czego służą wózki jezdne?

Wózki jezdne znane są przede wszystkim ze swojego szerokiego zastosowania w pracach załadunkowo-wyładowczych. Służą one do przewozu różnego rodzaju ładunków, zarówno ciężkich jak i lekkich, na krótkie oraz dłuższe dystanse, co sprawia, że są nieocenionym pomocnikiem przy wykonywaniu codziennych czynności zawodowych. Można je spotkać zarówno wewnątrz budynków, takich jak hale produkcyjne czy magazyny, jak i na zewnątrz. 

Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas obsługi wózków jezdnych?

Praca z wózkami jezdnymi niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego też konieczne jest ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa BHP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednie szkolenie i uprawnienia dla osób obsługujących wózki jezdne. Osoba taka powinna posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby móc właściwie posługiwać się danym typem wózka.
  • Kolejnym krokiem jest dbanie o sprawność techniczną wózków jezdnych. Regularne przeglądy oraz konserwacja gwarantują nie tylko dłuższą żywotność samego urządzenia, ale również większe bezpieczeństwo pracy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, nie wolno korzystać z wózka jezdnego do wciągarki.
  • Bezpieczne wykorzystanie wózków jezdnych wymaga także stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracowników. Należy do nich zaliczyć m.in. kaski, rękawice robocze, obuwie zabezpieczające oraz kamizelki ostrzegawcze.
  • Ważne jest również przestrzeganie ograniczeń ładunkowych oraz wymiarowych przy przewozie towarów. Przeciążenie wózka jezdnego może prowadzić do jego przewrócenia czy uszkodzenia, co z kolei stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Poza tym podczas pracy z wózkami jezdnymi, np. z oferty firmy Sprzęt-tor, istotne jest także zachowanie ostrożności oraz odpowiedniej prędkości przemieszczania się. Nagłe hamowanie czy gwałtowne skręty mogą doprowadzić do utraty kontroli nad wózkiem oraz potencjalnych wypadków.