Jakie prace trzeba zlecić geodecie?

Z pewnością na charakterystyczny trójnóg zwieńczony urządzeniem przypominającym fotoradar natknął się niejeden przechodzień, głowiąc się, do czego ów sprzęt służy. Zagadkę tę łatwo można jednak rozwiązać. W swojej pracy między innymi tachimetrów oraz niwelatorów, lecz nie tylko, używają bowiem geodeci. Czym dokładnie się zajmują?

Czym zajmuje się geodezja?

Geodezja jest nauką, w której centrum zainteresowania znajduje się Ziemia, a konkretnie jej gabaryty. W ramach działalności geodezyjnej ustalane są bowiem wymiary naszej planety, jej kształty oraz położenie obiektów – zarówno tych będących wytworem natury, jak i dziełem człowieka – względem siebie. W skali makro geodezja odnosi się do planety, w skali mikro – do konkretnych punktów.

Specjaliści funkcjonujący w branży pomagają zatem poznać rzeczywiste parametry działek, rzeźbę terenu czy lokalizację infrastruktury technicznej. Zakres ich obowiązków jest szeroki. Warto zatem bliżej przyjrzeć się, co geodeta w Płocku może zaoferować klientom zainteresowanym usługami geodezyjno-kartograficznymi.

Kompetencje geodety – przykładowe usługi świadczone przez geodetę

Istnieją sytuacje, w których usługi geodezyjne są niezbędne. Bez pomocy specjalisty nie ma bowiem możliwości sporządzenia mapy koniecznej do wykonania planu obiektu budowlanego. Konkretne przepisy określają specyfikę takich dokumentów, dlatego ich przygotowanie należy powierzyć fachowcom, którzy zadbają o prawidłowe opracowanie map.

Geodeci pracują również przy wyznaczaniu granic działek, zajmują się określaniem położenia budynku na obszarze, na którym ma powstać, czyli tzw. tyczeniem; obecni są przy podziale nieruchomości, ale też wśród ich kompetencji wymienić warto prowadzenie ewidencji gruntów oraz dokonywanie pomiarów koniecznych przy budowie dróg i linii kolejowych. Dokonują też inwentaryzacji powykonawczej, a efekty podejmowanych starań widoczne są na sporządzanych mapach. Jak widać, praca geodetów towarzyszy usługom budowlanym, będąc z nimi nierozerwalnie związana.