Profesjonalne wyburzenia — czyli jakie?

Stare budynki często są nie tylko nieatrakcyjne wizualnie, ale również ich konstrukcja jest na tyle niestabilna, że może zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w ich okolicy. W takiej sytuacji należy zburzyć taki obiekt. Tego typu prace przeprowadzają specjalistyczne firmy, które kompleksowo przy użyciu odpowiednich narzędzi są w stanie bezpiecznie usunąć budynek. Jak wyglądają profesjonalne wyburzenia? Podpowiadamy. 

Przygotowanie do wyburzenia budynku

Przed rozpoczęciem wszelkich czynności, należy odpowiednio przygotować się do wyburzenia budynku. Dlatego warto dowiedzieć się, czy w przypadku danego obiektu konieczne jest uzyskanie stosownych pozwoleń, czy też wystarczy jedynie zgłosić planowane działania odpowiednim organom.

W sytuacji, kiedy budynek jest niższy niż 8 m, a jego usytuowanie od granicy działki stanowi połowę jego wysokości, bądź nie wymagał on pozwolenia na budowę i nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków, wówczas wyburzenie może zostać podjęte po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do Starostwa. Na rozpatrzenie takiego wniosku stosowny organ ma 14 dni.

Jak przebiegają profesjonalne wyburzenia budynku?

Obecnie inwestorzy coraz częściej wybierają roboty wyburzeniowe metodą saperską. Czynności takie przeprowadzane są przez profesjonalne firmy, które wcześniej dokonują analizy stanu technicznego budynku, a także jego okolicy i na tej podstawie dobierają sposób wyburzenia obiektu. W metodzie wybuchowej wykorzystuje się materiały pirotechniczne, które umieszczane są we wcześniej wywierconych otworach w newralgicznych miejscach budynku. Są one wysadzane w taki sposób, aby konstrukcja obiektu została zniszczona, lecz teren wokół niego pozostał nienaruszony.

Podsumowując, profesjonalne wyburzenia mogą być przeprowadzone ręcznie, z użyciem ciężkich maszyn lub metodą saperską. Wybór konkretnej techniki jest uzależniony od wielu różnych czynników, dlatego warto wcześniej skontaktować się z profesjonalistami i uzgodnić wszelkie szczegóły przeprowadzanych prac.