Co to jest odfrankowienie kredytu i na czym polega?

Od wielu lat toczyła się zażarta dyskusja wśród społeczności kredytobiorców, jak i w Rządzie odnośnie sytuacji frankowiczów. Kuriozum całej sytuacji z ich długami polegało na ciągłym spłacaniu zobowiązania, które de facto nie malało, a niekiedy wręcz urosło dwukrotnie. Spowodowane to było rosnącym kursem tej waluty, co skrzętnie wykorzystywały banki. Dzięki postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego frankowicze mogą ubiegać się o unieważnienie umowy kredytu.

Co to jest odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie to potoczna terminologia związana z postanowieniami, jakie zapadają w sądach dotyczące osób, które skorzystały niegdyś z oferty kredytu w obcej walucie – franku szwajcarskim. Najczęściej dotyczy ono spraw, w których sędziowie orzekają, iż znajdujące się w umowach zasady przeliczania wartości zobowiązań i rat są niezgodne z prawem.

Ponadto postanowienia umowne są bezskuteczne, przez co nie wiążą kredytobiorców prawnie w żaden sposób. W myśl tego zobowiązanie kredytowe powinno być traktowane jak hipoteka liczona w złotówkach, a rozliczenie musi brać pod uwagę czynniki cenowe ustalone w pierwotnej umowie.

Na czym polega odfrankowienie kredytu?

Przede wszystkim najważniejsze jest podważenie klauzul indeksacyjnych, jeśli jest to kredyt indeksowany. W takim przypadku należy także wystosować wiele zarzutów, do których zaliczają się między innymi:

  • odejście od podstawowej konstrukcji umowy
  • obarczanie odpowiedzialnością za wahania wymiany franków szwajcarskich kredytobiorców
  • ustalanie kursu waluty tylko przez bank

Ogólnie rzecz biorąc frankowicz nie jest w stanie w żaden sposób określić wysokości kredytu ani też poszczególnych rat, gdyż wahania kursu wymiernie wpływają na ich wartości. Taki mechanizm jest więc sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, naturą umowy kredytu oraz co najważniejsze – przepisami prawa.

Uznanie klauzul za niedozwolone sprawia, że są one nieważne od momentu podpisania umowy. Oznacza to więc uznanie, że frankowicz od samego początku spłacał więcej niż powinien. W konsekwencji bank pozostaje zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat, co także zmniejszy obecnie obowiązujące zobowiązania miesięczne, a w niektórych przypadkach nawet zamknięcie kredytu.

Odfrankowienie kredytu czy jego przewalutowanie?

Przewalutowanie kredytu w CHF to nic innego jak jego przeliczenie na złotówki po obecnym kursie. Oczywiście tyczy się to tylko i wyłącznie pozostałej do spłaty części kredytu. To rozwiązanie będzie idealne dla kredytobiorców tylko i wyłącznie wtedy, gdy kurs franka będzie spadać w stosunku do złotego.

Biorąc to pod uwagę najrozsądniejszym wyjściem będzie skorzystanie z możliwości odfrankowienia kredytu. Przewalutowanie prowadzi zazwyczaj do wzrostu płaconej raty. Wartym dodania jest także fakt, że banki do każdego wniosku podchodzą indywidualnie.