Czym różni się podstawowa stacja kontroli pojazdów od okręgowej?

Kontrola techniczna pojazdów to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. W Polsce system ten opiera się na dwóch typach stacji kontroli pojazdów: podstawowych i okręgowych. Oba rodzaje pełnią istotną rolę w zapewnieniu, że pojazdy poruszające się po drogach są sprawne technicznie, jednak różnią się zakresem uprawnień i rodzajem pojazdów, które mogą obsługiwać.

Zakres uprawnień stacji kontroli pojazdów

Podstawowa stacja kontroli pojazdów jest przeznaczona do przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów osobowych, motocykli oraz lekkich samochodów dostawczych. Ich głównym zadaniem jest sprawdzenie podstawowych elementów pojazdu takich jak hamulce, układ kierowniczy, oświetlenie, zawieszenie oraz stan ogumienia. Badanie techniczne w podstawowej stacji kończy się wydaniem zaświadczenia o przejściu lub nieprzejściu badania, które jest niezbędne do dalszej eksploatacji pojazdu.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów ma znacznie szerszy zakres uprawnień. Poza standardowymi badaniami, które mogą przeprowadzać, są uprawnione do kontroli technicznej pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów specjalnych oraz tych przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Ponadto, okręgowe stacje mogą również przeprowadzać badania dodatkowe, np. po wypadku drogowym, które mają na celu ocenę wpływu kolizji na stan techniczny pojazdu.

Wyposażenie i infrastruktura stacji

Różnice między podstawowymi a okręgowymi stacjami kontroli pojazdów widoczne są również w zakresie wyposażenia i infrastruktury. Podstawowa stacja kontroli pojazdów wyposażona jest w urządzenia diagnostyczne, takie jak podnośniki, rolki do badania hamulców oraz urządzenia do pomiaru geometrii zawieszenia. Są one wystarczające do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów osobowych i lekkich dostawczych.

Okręgowa stacja kontroli pojazdów musi dysponować znacznie bardziej zaawansowanym i rozbudowanym zapleczem technicznym. Oprócz podstawowego wyposażenia, posiadają specjalistyczne narzędzia i urządzenia do badania dużych pojazdów, takich jak ciężarówki i autobusy, oraz do kontroli pojazdów przystosowanych do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dodatkowo, okręgowa stacja kontroli pojazdów w Toruniu może przeprowadzać szczegółowe analizy techniczne po wypadkach, co wymaga dodatkowych urządzeń i wyszkolonego personelu.