Jak przygotować zmarłego do kremacji?

Kremacja stała się coraz popularniejszym sposobem pochówku na przestrzeni ostatnich lat w Polsce. Ten sposób pożegnania bliskich zyskuje zwolenników, którzy widzą w kremacji korzyści zarówno ekologiczne, jak i finansowe. Chociaż proces ten może wydawać się prosty, istnieje kilka ważnych kroków, które należy podjąć przed spopielaniem zwłok. W niniejszym artykule omówimy kolejne etapy przygotowania zmarłego do kremacji oraz związane z tym aspekty prawne i organizacyjne.

Etap I – Zgoda na kremację

Pierwszym krokiem w przygotowaniu zmarłego do kremacji jest uzyskanie zgody na spopielanie zwłok. Zgodnie z przepisami prawa, na terenie Polski zgoda na kremację może zostać wyrażona przez zmarłego za jego życia lub przez najbliższą rodzinę po jego śmierci. Najczęściej dokumentem potwierdzającym wolę osoby nieżyjącej jest testament, który powinien być sporządzony przed notariuszem lub w obecności dwóch świadków.

Etap II – Wybór firmy pogrzebowej

Następnie należy zadecydować, która firma pogrzebowa zostanie zatrudniona do przeprowadzenia kremacji w Krakowie. W Polsce działają liczne przedsiębiorstwa specjalizujące się w tej dziedzinie, co pozwala na wybór usługodawcy najlepiej dopasowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Należy pamiętać, że do realizacji kremacji wymagane jest posiadanie specjalistycznych urządzeń oraz zezwoleń, dlatego warto zwrócić uwagę na certyfikaty i referencje firmy.

Etap III – Formalności związane ze zgonem

Przed przystąpieniem do kremacji, należy dopełnić wszystkich niezbędnych formalności związanych ze zgonem. Do najważniejszych należą uzyskanie aktu zgonu oraz zgody Sanepidu na kremację. Akt zgonu wystawia lekarz orzekający o przyczynie śmierci, zaś zgoda Inspekcji Sanitarnej jest wydawana na podstawie tego dokumentu oraz innych należycie wypełnionych wniosków.

Etap IV – Przygotowanie zwłok

Przygotowanie zwłok do kremacji to nie tylko ubranie ciała, ale również usunięcie wszelkich protez czy wszczepów, które mogłyby być szkodliwe dla środowiska czy pracowników zakładu kremacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwłoki muszą być umieszczone w trumnie wykonanej z materiałów łatwopalnych i nieszkodliwych dla środowiska. Trumna powinna być także odpowiednio oznakowana, aby umożliwić jej identyfikację przez cały czas trwania procesu kremacji.