Jak zdobyć prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B to dokument, który pozwala na prowadzenie samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. W Polsce zdobycie prawa jazdy wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań oraz przejściem przez kilka etapów egzaminacyjnych. Ten artykuł opisuje te kluczowe kroki, które musisz wykonać, aby uzyskać upragnione prawo jazdy.

Zgłoszenie na kurs

Pierwszym krokiem w zdobyciu prawa jazdy kategorii B w Opolu jest zgłoszenie się na kurs w wybranej szkole nauki jazdy. Szkół takich w Polsce jest wiele, dlatego warto przeanalizować oferty kilku z nich, aby dokonać najlepszego wyboru pod względem ceny, terminów zajęć czy opinii innych kursantów. Po wyborze odpowiedniej szkoły i zgłoszeniu się na kurs, przyszły kierowca zostanie wpisany do rejestru kursantów WORD (Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego), co pozwoli mu rozpocząć naukę teoretyczną i praktyczną.

Nauka teoretyczna i praktyczna

Drugim etapem zdobywania prawa jazdy kategorii B jest nauka teoretyczna i praktyczna. Nauka teoretyczna obejmuje zazwyczaj co najmniej 30 godzin lekcyjnych, podczas których kursant poznaje przepisy ruchu drogowego, zasady bezpieczeństwa, a także pierwszą pomoc. Nauka praktyczna natomiast obejmuje minimum 30 godzin jazdy z instruktorem, w trakcie których kursant uczy się obsługi samochodu, manewrowania oraz właściwego zachowania na drodze. Nie ma górnej granicy godzin jazdy – każdy kursant może przeznaczyć na naukę tyle czasu, ile potrzebuje, aby osiągnąć odpowiednią biegłość.

Egzaminy teoretyczny i praktyczny

Po zakończeniu nauki teoretycznej i praktycznej kursant przystępuje do egzaminów państwowych. Egzamin teoretyczny składa się z testu wielokrotnego wyboru oraz testu z pierwszej pomocy i musi być zdany przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego. Test ten sprawdza wiedzę kursanta z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz umiejętność rozpoznawania sytuacji drogowych. Po zdaniu egzaminu teoretycznego kursant może przystąpić do egzaminu praktycznego, który polega na pokonaniu trasy egzaminacyjnej z eksaminatorem i wykazaniu się umiejętnościami prowadzenia samochodu oraz zachowania na drodze. Po pomyślnym zaliczeniu obu egzaminów kursant otrzymuje prawo jazdy kategorii B.