Kiedy następuje przedawnienie długów bankowych?

Dłużnicy, którzy zalegają od dłuższego czasu ze spłatą zobowiązań wobec pożyczkodawców powinni się ucieszyć na wieść o szybszym przeterminowaniu długów. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy wierzyciel przez kilka lat nie domaga się zwrotu pieniędzy.

  1. Co to jest przedawnienie długów?
  2. Kiedy następuje przedawnienie długów?
  3. Jakie są skutki przedawnienia długów?

Co to jest przedawnienie długów?

Na przedawnienie długów liczą w szczególności osoby, które od dłuższego czasu zwlekają ze spłaceniem należności wierzycielowi. Następuje ono wtedy, gdy pojawia się brak prawnej możliwości domagania się zwrotu pieniędzy.

Mimo to zadłużenie dalej istnieje, jednak w innej formie. Dług przyjmuje postać tak zwanego zobowiązania niezupełnego, a podmiot udzielający pożyczki nie ma prawa do wnioskowania o jego spłatę na drodze sądowej. Istnieje jednak możliwość dalszego spłacania zaległości choćby w przypadku niewiedzy o przedawnieniu. Wtedy dłużnik nie ma prawa do odzyskania kwoty, jaką wpłacił na rzecz wierzyciela.

Kiedy następuje przedawnienie długów bankowych?

Ustawa o przedawnieniu długów z 2018 roku jasno określała, że istnieje możliwość ich przeterminowania, jednakże nie wcześniej jak po upływie dziesięciu lat. Nowe terminy, które weszły w życie w ubiegłym roku skracają ten termin prawie o połowę.

Obecnie przedawnienie długu następuje po upływie sześciu lat od podpisania umowy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub mają obciążenia wynikające z płatności cyklicznych mogą skorzystać z tego prawa po trzech latach. Oczywiście reszta punktów zawartych w ustawie nie ulega żadnej zmianie, toteż należy je respektować zgodnie z obowiązującym prawem.

Jakie są skutki przedawnienia długów?

W momencie, gdy dług ulega przedawnieniu dłużnik nie ma już obowiązku uiszczanie zaległości względem wierzyciela. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sam zdecyduje o dobrowolnym spłacaniu zobowiązania, jednak bank, czy inne firmy udzielające pożyczki nie mają możliwości żądać zwrotu należności, gdy sprawa zadłużenia nie trafiła na wokandę.

Warto jednak tutaj nadmienić, że często stosowaną praktyką wierzycieli jest odsprzedawanie długów na zasadzie cesji. W takim przypadku firmy zajmujące się windykacją zazwyczaj wymagają spłaty zadłużenia. Jeśli jednak jest ono przeterminowane, wystarczy udowodnić fakt wysyłając odpowiednie pismo i uzasadnienie do firmy, która wykupiła dług.