Praca w przedszkolu – jakie trzeba mieć kwalifikacje?

Praca w przedszkolu to zajęcie trudne, ale przynoszące wiele satysfakcji. Między innymi dlatego, tak wiele osób po szkole średniej rozpoczyna ścieżkę kariery, w której celem jest właśnie znalezienie zatrudnienia w placówce przedszkolnej. Jakie trzeba mieć kwalifikacje aby otrzymać taką pracę? W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje.

Praca w przedszkolu – zakres obowiązków

Zakres obowiązków, które ciążą na osobach zatrudnionych w żłobku w roli nauczyciela jest bardzo szeroki. Podstawowym zadaniem przedszkolanek jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki wczesnoszkolnej. Podczas standardowego dnia pracy nauczyciele najmłodszych dzieci realizują wybrane przez siebie treści programowe przez zabawy. Z jednej strony mają one umilać dzieciom czas, a z drugiej stanowić edukacyjną formel nauki.

Jak łatwo się domyślić, nie jest to jedyny obowiązek nauczycieli przedszkolnych. W czasie trwających zajęć przygotowują oni różnego rodzaju materiały edukacyjne, współpracują z rodzicami informując ich o postępach w rozwoju dziecka, a także dbają o bezpieczeństwo pociech. W wielu przedszkolach nauczyciele są również odpowiedzialni za przygotowywanie wszelkiego rodzaju wystąpień i przedstawień, w których główną rolę grają najmłodsi.

Aktualne oferty pracy w Łodzi

Wykształcenie

Każda osoba marząca o pracy w przedszkolu musi ukończyć specjalne studia pedagogiczne, które przygotowują do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Wśród tych kierunków wyróżniamy pedagogikę wczesnoszkolną przedszkolną oraz nauczanie początkowe. Co istotne, nie jest to jedyna droga do pracy w przedszkolu. Według rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej o tego rodzaju stanowiska mogą ubiegać się również absolwenci innych kierunków studiów. Wymogiem formalnym jest ukończenie przez nich studiów podyplomowych z zakresu edukacji przedszkolnej.

Cechy dobrej przedszkolanki

Trzeba to jasno określić: praca przedszkolanki nie jest dla każdej osoby. Wychowawca pracujący na co dzień z najmłodszymi uczniami musi posiadać odpowiedni zestaw cech oraz kompetencji, dzięki którym jest w stanie szybko nawiązywać kontakty z dziećmi.

Wśród najważniejszych cech dobrej przedszkolanki wymienia się empatię, wrażliwość, kreatywność oraz cierpliwość. Nieocenione będą również pozytywne nastawienie oraz wysoka spostrzegawczość. W kontaktach z rodzicami pomocna okaże się także wysoka komunikatywność, dzięki której nauczyciel jest w stanie przekazać informacje o bieżącej postępach lub problemach związanych z rozwojem danego dziecka.

Według wielu nauczycieli, na co dzień pracujących w przedszkolu, najważniejszą cechą dobrej przedszkolanki jest miłość do dzieci. Osoby o pozytywnym nastawieniu do najmłodszych z reguły wykazują się większą wyrozumiałością, a także szybciej nawiązują pozytywne relacje z maluchami. Taka postawa sprawia, że nauczyciel pracujący w przedszkolu jest mniej narażony na wypalenie zawodowe.