Co to są raty annuitetowe?

Raty annuitetowe to dla wielu termin, z którym nie mieli jeszcze styczności. Tymczasem w osoby starające się o kredyt w banku mają do wyboru raty malejące lub równe. Nieco dziwna terminologia określa jednak właśnie ten drugi rodzaj spłat. Czy jest to korzystne rozwiązanie dla kredytobiorców? Kiedy skorzystać z tego rozwiązania ratalnego? Z czego się ono składa?

Co to są raty annuitetowe?

Raty annuitetowe to inaczej raty równe. Można mieć z nimi do czynienia zarówno w przypadku kredytu ratalnego, jak i hipotecznego. Charakteryzują się tym, że przez cały okres kredytowania raty są równe i nie ulegają żadnym wahaniom.

Ponadto wartym dodania jest fakt, że raty kapitału wraz z biegiem czasu rosną, natomiast odsetki maleją. Spłata kredytu w równych zobowiązaniach miesięcznych jest także równoznaczna z wykupieniem przez kredytodawcę renty stałej u kredytobiorcy na czas kredytowania.

Kiedy wybrać raty annuitetowe?

Raty annuitetowe to dobre rozwiązanie dla osób, które z różnych powodów mają obawy, że mogą nie otrzymać kredytu hipotecznego. Dlaczego? Otóż wpływ na to ma zdolność kredytowa. Jeśli jest ona wysoka można wtedy zdecydować się na raty malejące, które znacząco obniżają koszty hipoteki. W przypadku, gdy jednak ta zdolność kredytowa nie jest najwyższa, a mimo to bank chce udzielić kredytu hipotecznego, najlepszym rozwiązaniem i jedynym zarazem będzie rata annuitetowa.

Spowodowane to jest tym, że w przypadku comiesięcznego malejącego zobowiązania na samym początku okresu kredytowania raty są znacznie wyższe, a nie każdy ma możliwość ich spłacania. Najczęściej więc wybiera się równe raty, które są zarówno bezpieczne dla kredytobiorcy, jak i kredytodawcy.

Z czego składają się raty annuitetowe?

Rata annuitetowa składa się z kapitału i odsetek. Kapitał kredytu to nic innego jak kwota, która została udzielona kredytobiorcy przez bank i stanowi ona podstawę do obliczania odsetek. Wraz z upływem czasu spłacania zobowiązania część kapitałowa maleje, co wiąże się z tym, że kwota zaciągniętego kredytu spłaca się wolniej.

Odsetki natomiast są głównym kosztem kredytu, który jest naliczany w zamian za używanie pożyczonego kapitału. Miarą tej części kredytu jest stopa procentowa, wysokość zaciągniętej kwoty podstawowej oraz okres czasu, na jaki została ona pożyczona. Ponadto odsetki mogą być zarówno proste, jak i składane.