Wywóz odpadów budowlanych – jak go zorganizować?

Wszelkiego rodzaju prace budowlane oraz remontowe generują wiele odpadów. Warto jest zapewnić odpowiednie urządzenia oraz kontenery, aby w łatwy i szybki sposób pozbyć się niechcianych śmieci. Jak więc zorganizować wywóz takiego typu pozostałości? Podpowiadamy.

Procedura wywozu odpadów budowlanych

Wywóz odpadów budowlanych w Końskich bazuje na bardzo prostej procedurze. Odpadki powstające w wyniku przeprowadzanej budowy bądź remontu muszą być składowane we właściwym kontenerze, który będzie przywieziony do tego celu. Z tego też powodu osoba bądź ekipa remontowa powinna zgłosić zapotrzebowanie na wywóz takich odpadów. W wyznaczony dzień pod wskazany adres zostanie dostarczony pojemnik, do którego można wrzucać wszystkie elementy związane z prowadzonymi pracami.

Gdy kontener zapełni się, należy poinformować o tym fakcie firmę zajmującą się utylizacją tego typu pozostałościami. Wszystkie zgromadzone śmieci zostają wtedy wywiezione. Następnie dochodzi do sortowania produktów oraz poddawania ich recyklingowi. Zamawiający musi już tylko opłacić usługę.

Jakie odpady zalicza się do tych budowlanych?

Materiały budowlane bądź remontowe są określone ścisłymi kategoriami, których trzeba przestrzegać również przy wywozie odpadów. Nie są jednak objęte nimi produkty komunalne czy przedmioty, które zalicza się do śmieci wielkogabarytowych.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, wszystkie pozostałości zaliczane są do jednej z dwudziestu grup, które posiadają również kategorie i podkategorie. Jeżeli mowa jest o odpadach budowlanych, zalicza się je do grupy 17, która dotyczy  ,,budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

Za odpady budowlane będa uznawane takie elementy, jak gruz ceglany i betonowy, skuwane okładziny ceramiczne, a także tynki. Znajdą się tutaj również materiały wykończeniowe, takie jak deski podłogowe, parkiety czy stare boazerie oraz futryny. Zalicza się do nich także resztki używanych zapraw, klejów oraz cementu.